вторник, 20 декември 2011 г.

Годишното заседание на Българския национален програмен комитет (БНПК)

Българският национален програмен комитет (БНПК) към Международен проект на Световната здравна организация по защита от електромагнитни лъчения, създаден със Заповед на Министъра на здравеопазването на Р. България, проведе годишното си заседание, в периода 15-18 Декември 2011 г., в с. Огняново, община Гърмен, хотел “Делта”. От името на Асоциация на комуникационните и информационни специалисти в него взе участие инженер Станислав Видев.

Председателят доц. Мишел Израел д м н
Част от участниците в заседанието
Презентация на уреди за измерване на фирма "НАРДА"

Няма коментари: