петък, 2 декември 2011 г.

Комисии,комисии, комисии.../продължение/

Вчера се проведе Държавна приемателна комисия за издаване "Разрешение за ползване"/Акт 16/ на първия обект от серия Оптични кабелни магистрали за МО- и този първи обект бе на нашето проектантско бюро.

Комисията...
Дебати по изпълнението на обекта
Председателят инженер Кралев от ДНСК
За възложителят полковник Велев МО
За строителите "Хайтови и сие" ООД- Захари Хайтов
и Асен Хайтов
За проектантското бюро инженер Видев

Няма коментари: